ThermoShield History je odolný fasádní nátěr připravený k použití s endotermickými vlastnostmi pro zvláštní požadavky historických budov.

Je vhodný především pro omítkové podklady na památkově chráněných budovách, zachovává historický stavební podklad a chrání před destruktivními vlivy klimatu.

Základní vlastnosti ThermoShield History

 • dlouhotrvající ochrana fasády před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
 • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití…
 • zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
 • energetické úspory v zimě i v létě
 • snížení tvorby trhlin v podkladu
 • dlouhodobá stálobarevnost

Dlouhotrvající ochrana pro vaši fasádu s ThermoShield History před zátěžemi životního prostředí a při každém počasí

Slunce a teplý vzduch podporují ThermoShield History po nanesení v tom, že rychle vybudují účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost zdiva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do podkladu. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield History brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield History je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje ThermoShield History živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield History je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

ThermoShield History: Dům potřebuje vzduch k dýchání

Stejně jako lidská kůže, představuje nátěr ThermoShield History zvětšený povrch a poskytuje dost vzduchu k dýchání tomu, co se nachází pod ním. „Umělé dýchání“ budov pomocí klimatizačních zařízení se může omezit nebo úplně zastavit. Ušetří to nejen peníze, ale pro obyvatele to sníží to i riziko letního nachlazení.

Nátěr ThermoShield History zvyšuje izolační schopnost zdiva, aniž by je uzavřelo. Má tak zcela podstatnou výhodu oproti jiným opatřením, které mají rovněž za cíl redukci odvádění tepla. Některá jiná opatření často zdivo uzavírají a tím je zadusí (nebo dokonce v nejhorším případě „utopí“).

Zateplovat či nezateplovat? Proč si položit tuto základní otázku, když se ze všech médií valí informace o tom, jak a kolik se dá ušetřit zateplením Vašeho paneláku nebo rodinného domu? Ne vždy to musí být pravda.

Moderní ochrana historických památek s ThermoShield History

Regulační a konzervační vlastnosti ThermoShield History chrání historické budovy před přirozeným kolísáním teploty a vlhkosti, kterým je každé stavební dílo vystaveno. Běžně používané povrchové nátěrové-omítkové systémy těmito výkyvy trpí – a spolu s nimi i cenná historická budova. ThermoShield History naproti tomu rozvíjí svůj účinek i na těch nejnáročnějších podkladech jako jsou dřevo nebo jílová hlína a také v extrémních povětrnostních podmínkách.

Dlouhodobé účinné působení ThermoShield History je řádně zdokumentováno, protože se tyto speciální povrchové nátěry určené pro ochranu historických památek používají již více než 25 let. Pozitivní zkušenosti s materiálem ThermoShield History z praxe potvrzují i ​​srovnávací laboratorní testy.

Zateplení historických budov bez kontaktního zateplení

Řešení na ochranu fasády a její zateplení je ThermoShield History. Optimální nátěrový systém s kapilární a variabilně difúzní otevřeností podporuje nerušený transport vody a solí zevnitř směrem ven a nabízí fasádám historických budov dlouhodobou ochranu před vlivy životního prostředí, před prasklinami a vlhkostí. Řasy, mechy ani houby nenacházejí na fasádách ošetřených materiálem ThermoShield History živnou půdu. To vše je samozřejmě zřejmé i navenek, protože fasády natřeny nátěrem ThermoShield History vypadají ještě po letech jako „čerstvě renovované“.

Všichni dnes tlačí na zateplení nemovitostí, aby se co nejvíce minimalizovaly energetické ztráty. Při struktuře a členitosti fasád je zateplení historických budov komplikované a častokrát volba kontaktního zateplení nepřichází v úvahu. ThermoShield History, díky svým vlastnostem, pomáhá k lepší energetické bilanci stavebních konstrukcí a vytváří tak rozumnou alternativu ke kontaktnímu zateplení.

ThermoShield History: to jsou parametry kvality nejen pro zateplení historických budov

Souhra mezi keramickými dutými mikrokuličkami a pojivem, které je obklopuje, vede v závislosti na počasí k odpuzování vody nebo k tvorbě hustě rozvětvené sítě mikrokapilár, která působí jako „odvlhčovací čerpadlo“. Ty do jisté míry „ústí“ do větších kapilár podkladového materiálu. Robustní „kulovitý tvar“ odolává útokům agresivních chemikálií a povětrnostním vlivům. Praktické aplikace a vědecké testy dokládají tyto parametry kvality produktu ThermoShield History:

 • Chrání před deštěm (odpuzuje vodu)
 • Odvádí přebytečnou vlhkost až do vyrovnání vlhkosti stavebního materiálu
 • Zesiluje přirozený sorpční motor
 • Neucpává kapiláry
 • Udržuje vyrovnanou vlhkost
 • Reaguje dynamicky na změnu situace (šetrné odpařování)
 • Zabraňuje tvorbě kondenzátu
 • Snižuje termodynamicky podmíněnou tvorbu prasklin
 • Snižuje tvorbu prasklin podmíněnou vlhkostí (praskliny ze zvětšování a zmenšování objemu)
 • Snižuje zamrzlé „vodní pytle“
 • Chrání v teplotním rozmezí -40°C až +90°C
 • Chrání před kyselinami, louhy, agresivními chemikáliemi a výfukovými plyny
 • Chrání před vyblednutím a vlivem UV-záření
 • Chrání před povětrnostními vlivy (kyselý déšť)
 • Udržuje soli v roztoku
 • Chrání před odlupováním
 • Dovolí krystalizaci solí až na povrchu
 • Podporuje nerušený transport soli

Fasády a stěny zůstanou jako nové – také po spoustu let

ThermoShield History u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield History se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.

Více na stránkach dovozce nátěrů ThermoShield pro Českou republiku: www.thermoshield-hfr.cz