ThermoShield Exterieur je odolný fasádní nátěr připravený k použití.

ThermoShield Exterieur je založený na funkci termokeramické membrány. Jsou vhodné téměř pro všechny podklady v exteriéru. Ze zvláštního složení a jedinečných vlastností ThermoShield Stucco a Exterieur vyplývá řada oblastí energetického využití jak pro letní tak i zimní tepelnou ochranu.

Také fasádní nátěr ThermoShield Exterieur je výjimečný. Jeho aplikace na plášť budovy neslouží pouze k optickému zhodnocení a dlouhodobé ochraně stavební konstrukce, ale přispívá také k tomu, aby se znatelně snížil účet za energie v důsledku zlepšení tepelně energetické bilance budovy.

Výhody nátěrů ThermoShield Exterieur

  • dlouhotrvající ochrana fasády s ThermoShield Exterieur před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití…
  • ThermoShield Exterieur snižuje riziko tvorby plísní, řas, mechů a hub
  • energetické úspory v zimě i v létě
  • ThermoShield Exterieur snižuje tvorbu trhlin v podkladu
  • dlouhodobá stálobarevnost

Dlouhotrvající ochrana pro vaši fasádu s nátěrem ThermoShield Exterieur před zátěžemi životního prostředí a při každém počasí

Slunce a teplý vzduch podporují ThermoShield Exterieur po nanesení v tom, že rychle vybudují účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost zdiva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu ThermoShield pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do podkladu. Vysoká odolnost nátěru ThermoShield proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield Exterieur brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield Exterieur je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr ThermoShield se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje ThermoShield Exterieur živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield Exterieur je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

ThermoShield Exterier propouští vodní páry a umožní domu dýchat

Stejně jako lidská kůže, představuje nátěr ThermoShield Exterieur zvětšený povrch a poskytuje dost vzduchu k dýchání tomu, co se nachází pod ním. „Umělé dýchání“ budov pomocí klimatizačních zařízení se může omezit nebo úplně zastavit. Ušetří to nejen peníze, ale pro obyvatele to sníží to i riziko letního nachlazení.

Nátěr ThermoShield Exterieur zvyšuje izolační schopnost zdiva, aniž by je uzavřelo. Má tak zcela podstatnou výhodu oproti jiným opatřením, které mají rovněž za cíl redukci odvádění tepla. Některá jiná opatření často zdivo uzavírají a tím je zadusí (nebo dokonce v nejhorším případě „utopí“).

Fasády a stěny zůstanou jako nové mnoho let: ThermoShield Exterieur má dlouhou životnost

ThermoShield Exterieur u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield Exterieur se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.

Více na stránkach dovozce nátěrů ThermoShield pro Českou republiku: www.thermoshield-hfr.cz