Vybrané stavební realizace v roce 2016

Galerie vína s degustačním sklepem a zázemím Objednatel: CHATEAU VALTICE – VINNÉ SKLEPY VALTICE a.s.. Rozsah díla: : příprava stavby a  tech. pomoc ve výstavbě, Izolace 1PP, tepelné a proti vodě RD Milotice Objednatel: majitel objektu Rozsah díla: : zateplení RD systémem ETG-TS Dostavba haly Eckelmann Tvrdonice Objednatel: HT Steel a.s. Rozsah díla: : zemní…

Více

Vybrané stavební realizace v roce 2013

Opravy a rekonstrukce provozních budov E-on R 110/22 kV Moravské Budějovice,  kompresorové stanice R Slavětice Oprava fasády a zateplení budovy E-on R Řípov Novostavba vodní nádrže Vatín Objednatel: AQUASYS spol.s.r.o. Rozsah díla: Výstavba hráz a rybniční kotlina Typ objektu: vodní nádrž Oprava AB vozovky – D1 Stavební úpravy křižovatky Kaštanová – Brno Objednatel: Eurovia CS…

Více

Vybrané stavební realizace v roce 2012

Revitalizace bytového domu Náměšť nad Oslavou č.p.491 a 492 Objednatel: Společenství vlastníků BD Rozsah díla: rekonstrukce fasády , výměna oken Typ objektu: pozemní stavby Výstavba ČOV a kanalizace Kadov Objednatel: AQUASYS spol.s.r.o. Rozsah díla: výstavba ZTI – hlavní stoka a přípojky Opravy a revitalizace provozních budov E-on v R Suchohrdly, R Heroltice, R Hodonice Rozsah…

Více

Vybrané stavební realizace v roce 2010

Revitalizace povodí Domanínského rybníka – 1. etapa Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Veselska Areál starého závodu Zlaté Hory, likvidace a rekultivace – PO 01 Manipulační budova, část DIAMO dodávka a doprava sanačního materiálu Stadion narodowy – Waršava (Zhotovení 53 000m2 příček a betonových soklů) Suchohrdly – rozvodna E ON (rekonstrukce části objektu, výměna oken,fasáda)

Více

Vybrané stavební realizace v roce 2009

NOVOSTAVBA VETERINÁRNEJ KLINIKY – Žilina (Czech Arching s.r.o. generální dodavatel stavby ) Výstavba polyfunkční budovy ul. Francouzská – zemní práce I/43 Opatov- obchvat, zemní práce a opěrné zdi II/353 Bohdalov – obchvat, Most na MK přes přeložku II/353 Rybník Jaroměřský – odbahnění Rekonstrukce železničního mostu Kolín Rybník Tis Dolní – odbahnění

Více