• Revitalizace povodí Domanínského rybníka – 1. etapa
  • Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Veselska
  • Areál starého závodu Zlaté Hory, likvidace a rekultivace – PO 01 Manipulační budova, část
  • DIAMO dodávka a doprava sanačního materiálu
  • Stadion narodowy – Waršava (Zhotovení 53 000m2 příček a betonových soklů)
  • Suchohrdly – rozvodna E ON (rekonstrukce části objektu, výměna oken,fasáda)