ThermoShield Nature Lazura je odolný nátěr pro ochranu dřeva připravený k použití.

ThermoShield Nature Lazura zachovává vlastnosti a funkci termokeramické membrány. Tento produkt je vhodný pro všechny stavební prvky ze dřeva pro venkovní použití, které nejsou rozměrově stálé, a stará se o obnovu a zachování přirozené bilance vlhkosti ve dřevu.

Základní vlastnosti ThermoShield Nature Lazura

  • dlouhotrvající ochrana dřeva před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda
  • ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití…
  • zabránění tvorbě řas, mechů, hub a plísní
  • energetická účinnost v létě i v zimě
  • snížení tvorby trhlin v podkladu
  • dlouhodobá stálobarevnost

Dlouhotrvající ochrana s ThermoShield Nature Lazura před zátěžemi životního prostředí a při každém počasí

Slunce a teplý vzduch podporují ThermoShield Nature Lazura po nanesení v tom, že rychle vybudují účinnou ochranu proti pronikání dešťové vody. Nadměrná vlhkost dřeva se díky funkci membrán ThermoShieldu rychle odpaří.

Množství odolných mikrokeramických kuliček, které se v elastickém pojivu pohybují, brání, stejně jako lidská kůže při koupání nebo sprchování, v pronikání vody do dřeva. Vysoká odolnost proti znečištění, vlivům životního prostředí jako je smog, kyseliny, soli, ozón a ultrafialové záření, a enormní elasticita zajišťují dlouhodobou ochranu, která zabraňuje tvorbě trhlin způsobených křehnutím a stárnutím. Trhlinky způsobené pnutím se silně zredukují, protože tepelná ochrana značně redukuje různé dilatační pohyby stavebních materiálů.

ThermoShield Nature Lazura brání tvorbě vlhkosti

ThermoShield Nature Lazura je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ dřeva, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště dřevěné budovy, neposkytuje ThermoShield Nature Lazura živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve dřevu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve dřevu na ustálenou vlhkost stavby.

ThermoShield Nature Lazura je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

Více na stránkach dovozce nátěrů ThermoShield pro Českou republiku: www.thermoshield-hfr.cz