• Výstavba Kanalizace a ČOV Bílá Lhota
  • Objednatel: AQUASYS spol.s.r.o.
  • Rozsah díla: výstavba ZTI – hlavní stoka a přípojky
 • Výstavba ČOV Rakvice
  • Objednatel: VHS Břeclav
  • Rozsah díla: výstavba ZTI a rekonstrukce komunikací Svislá a Dvorní
  • Typ objektu: pozemní stavby