Jeden bytový dům, jedna lokalita – no dvě rozdílné technologická řešení obnovy a ochrany fasády. Část panelového domu byla zateplena polystyrenem a druhá byla ošetřena termokeramickým ochranným nátěrem ThermoShield.

Dnes se podívám na srovnání úspor tepla v horizontu pár let, které vypracovala firma dodávající teplo do dané lokality – bytového domu na Mederčské ulici v Komárně.

Bytový dům na ulici Mederčská 14-20 prošel rekonstrukcí a obnovou fasády v roce 2012. O něco větší polovina nájemníků se rozhodla ošetřit svou fasádu ochranným nátěrem ThermoShield Exterieur (2260 m2) a ta menší část nájemníků zvolila (v Česku i na Slovensku stále velmi populární) zateplení polystyrenem (1695 m2).

Jedná se o 2 rozdílné typy ochrany fasády, při kterých dochází k úsporám na topení. Zatímco termokeramický ochranný nátěr ThermoShield udržuje konstantní vlhkost ve zdivu a udržuje ho v suchém stavu (z venku nepropustí vodu, no zároveň je zevnitř paropropustný), polystyrén se snaží své úspory tepla získat svou malou tepelnou vodivostí λ (součinitel tepelné vodivosti Lambda), kterou chrání plášť budovy před chladem z vnějšího prostředí.

Více na: http://www.zdrave-bydleni.com/porovnani-uspor-tepla-polystyren-vs-thermoshield-v-obytnem-dome-komarno/