Vybrané stavební realizace v roce 2012

Revitalizace bytového domu Náměšť nad Oslavou č.p.491 a 492 Objednatel: Společenství vlastníků BD Rozsah díla: rekonstrukce fasády , výměna oken Typ objektu: pozemní stavby Výstavba ČOV a kanalizace Kadov Objednatel: AQUASYS spol.s.r.o. Rozsah díla: výstavba ZTI – hlavní stoka a přípojky Opravy a revitalizace provozních budov E-on v R Suchohrdly, R Heroltice, R Hodonice Rozsah…

Více

Vybrané stavební realizace v roce 2010

Revitalizace povodí Domanínského rybníka – 1. etapa Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Veselska Areál starého závodu Zlaté Hory, likvidace a rekultivace – PO 01 Manipulační budova, část DIAMO dodávka a doprava sanačního materiálu Stadion narodowy – Waršava (Zhotovení 53 000m2 příček a betonových soklů) Suchohrdly – rozvodna E ON (rekonstrukce části objektu, výměna oken,fasáda)

Více

Vybrané stavební realizace v roce 2009

NOVOSTAVBA VETERINÁRNEJ KLINIKY – Žilina (Czech Arching s.r.o. generální dodavatel stavby ) Výstavba polyfunkční budovy ul. Francouzská – zemní práce I/43 Opatov- obchvat, zemní práce a opěrné zdi II/353 Bohdalov – obchvat, Most na MK přes přeložku II/353 Rybník Jaroměřský – odbahnění Rekonstrukce železničního mostu Kolín Rybník Tis Dolní – odbahnění

Více